top of page

Nepali

यो ठाउँ सामुदायिक बगैंचा हो।सामुदायिक बगैंचाहरू सहयोगी र साझा ठाउँहरू हुन् जहाँ छिमेकीहरू ताजा फलफूल र तरकारीहरू उब्जाउन एकसाथ आउँछन्। यस बगैंचामा, तपाईंका छिमेकीहरूले ठाउँको हेरचाह गर्ने काम साझा गर्छन् र तिनीहरूले सँगै उब्जाएको उत्पादन साझा गर्छन्।


तपाईंका छिमेकीहरूले आफ्नो परिवार र समुदायका लागि यी तरकारीहरू उब्जाउन कडा मेहनत गरेका छन्। कृपया आफूलाई चाहिएको मात्र लिनुहोस् र अरूको लागि केही छोड्नुहोस्।


यो एक सार्वजनिक स्थान हो जुन तपाईं सहित सबैका लागि खुला छ। यदि तपाईं आफ्ना छिमेकीहरूलाई फलफूल र तरकारीहरू उब्जाउन र बाँड्न मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, (ग्रासरुट्स गार्डन) Grassroots Gardens WNY लाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यस ठाउँको हेरचाह गर्नेहरूसँग जोड्न सक्छौं।


कल गर्नुहोस्: 716-783-9653


वेबसाइट: GrassrootsGardens.org


तपाईं यस सामुदायिक बगैंचाको एक हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ!

bottom of page